Konsult

Konsultarbeten Vi är i förstadiet behjälpliga med layouter i lokaler för att strukturera upp och effektivisera ytan på bästa sätt. Och på så sätt sänker vi kommande byggkostnader och driftkostnader. Vi kan bistå med a-ritningar och senare k-ritningar. Vi tar fram en arbetsplan med momentbeskrivning.

Bemanning

Flexibel arbetskraft Med eller utan verktyg, med eller utan bil, med eller utan platsledning. Alla personal har id06 och SSG samt all nödvändig skyddsutrustning och nödvändiga utbildningar, så som Heta arbeten Säkra lyft Liftkort Truckkort/teleskopslastare

Projektering

Vi är med i alla stadier! Förstudie, planering, genomförande och avslutning Vi bistår med: Projektledare, personal, mål, tidsplan, milstolpar och budget