Solceller

För en ljusare framtid

Solceller i det framtida energilandskapet

Att installera solceller på ditt hem eller företag kan vara en bra investering för både miljön och din plånbok. Solceller är en ren och förnybar energikälla som inte skadar vår miljö. Det finns många olika typer av solcellssystem tillgängliga på marknaden, och det kan vara svårt att veta vilken som är den bästa för just dig.

Hur fungerar solceller?

Läs mer

Solceller är enheter som omvandlar solenergi till elektrisk energi. Solcellerna består av kisel som absorberar solljus och skapar elektrisk ström. Denna ström kan användas direkt eller omvandlas till växelström för att driva våra hem. Solceller är en ren och förnybar energikälla som bidrar till att minska vårt beroende av fossila bränslen.

5 fördelar med att installera solceller

Läs mer
  • Solceller är en ren och förnybar energikälla som inte släpper ut några växthusgaser eller förorenande ämnen.
  • Solceller kan hjälpa till att sänka energikostnaderna på lång sikt, eftersom du kan producera din egen energi och minska eller eliminera dina elräkningar.
  • Solceller är ett flexibelt och skräddarsydd system som kan anpassas efter dina unika energibehov och budget.
  • Solceller kan öka värdet på ditt hem eller företag genom att göra det mer attraktivt för potentiella köpare som är intresserade av hållbara energilösningar.
  • Solceller är tysta och kräver minimalt underhåll, vilket kan minska driftkostnaderna på lång sikt.

Vilken typ av underhåll kräver solceller?

Läs mer

Solceller kräver vanligtvis lite underhåll, men regelbunden rengöring av panelerna, inspektion av anslutningar och övervakning av prestanda är viktigt för att maximera systemets effektivitet. Batteribytet kan också behöva göras vid behov.

Hur fungerar solceller på vintern?

Läs mer

Solceller kan fungera även under vintern, men deras effektivitet kan vara något lägre på grund av den kortare dagen och den lägre intensiteten av solljus. Det är också möjligt att solcellerna kan täckas av snö eller is under vintermånaderna, vilket kan minska deras effektivitet ytterligare.

För att undvika problem med snö och is på solcellerna kan du installera dem på en vinkel som minimerar ansamling av snö, eller använda en snöskyddsanordning. Vissa solceller är också utrustade med värmeelement som kan smälta snö och is från panelerna för att öka deras effektivitet.

Påverkas solcellerna av skugga?

Läs mer

Ja, solceller påverkas av skugga eftersom de behöver solljus för att producera energi. Om en del av solcellspanelen är skuggad minskar effektiviteten av solcellerna vilket resulterar till producering av mindre energi än normalt.

Det är därför viktigt att placera solcellerna på en plats som får maximalt solljus och undvika platser där skugga kan uppstå. Teknik som bypass-dioder eller mikroinverteringsteknik kan även hjälpa till att minska skuggornas inverkan på systemet.

Offertförfrågan

Vill du veta mer om solceller och hur vi kan hjälpa dig? Få en kostnadsfri offert genom att fylla i offertformuläret eller maila direkt till info@ecovus.se.

För att vi ska kunna räkna ut kostnaden behöver vi veta ungefärlig storlek på projektytan, elförbrukning per år samt typ av fastighet.