Tjänster

Solceller | Pallställ | Lagerlokaler | Flexibel arbetskraft

Byggnation skall vara effektivt och genomtänkt redan i projekteringsstadiet

Denna idé tjänar syftet att underlätta den efterliggande byggnationsprocessen genom att i största möjliga utsträckning klarlägga de faktiska kostnader som medföljer byggnationen. På så sätt arbetar vi effektivt emot att minimera tillkommande kostnader på grund av ändringar till & avvikelser (ÄTA) gentemot våra kunder.

Solceller

Vi tar tillsammans fram en bra lösning för dina behov, därefter levererar och installerar vi solceller till bra priser.

LÄS MER

lagerinredning

Vi utför besiktning av lagerinredning och åtgärdar om önskas och bygger även nytt.

LÄS MER

Entreprenad

Vi lämnar offerter på: Lagerlokaler, kontorsbyggnader, industribyggnad, idrottshall, varuhus mm

LÄS MER

Flexibel arbetskraft

Hyr personal med ID06 och SSG som är fullt utrustade med verktyg och kunskap.

LÄS MER

Wrong is wrong, even if everyone is doing it. Right is right, even if no one is doing it. – William Penn

Ecovus AB Startades med tanken att effektivisera byggbranschen och göra det kostnadseffektivt. Detta genom att skapa en projektstrategi och noggrann planering redan i projekteringsstadiet, De finns massa olika vägar för att nå ett slutresultat – Vi tar den enklaste, smartaste och snabbaste!

Flexibel arbetskraft

Läs mer

Med eller utan verktyg, med eller utan bil, med eller utan platsledning.

Alla personal har id06 och SSG samt all nödvändig skyddsutrustning och nödvändiga utbildningar, så som heta arbeten, säkra lyft, liftkort och truckkort/teleskopslastare.

Konsultarbeten

Läs mer

Vi är i förstadiet behjälpliga med layouter i lokaler för att strukturera upp och effektivisera ytan på bästa sätt. Och på så sätt sänker vi kommande byggkostnader och driftkostnader.

Vi kan bistå med a-ritningar och senare k-ritningar. Vi tar fram en arbetsplan med momentbeskrivning.

Projektledning i alla stadier

Läs mer

Vi kan hjälpa till i alla stadier. Förstudie, planering, genomförande och avslutning.

Vi bistår med projektledare, personal, mål, tidsplan, milstolpar och budget.

Kontakta oss

Kontakta oss via nedan formulär eller direkt till info@ecovus.se för mer information om hur vi kan hjälpa dig att lyckas med ditt nästa byggprojekt.

Alexander Sköld

alex@ecovus.se

+46 70-653 77 94

Robert Gebl

robert@ecovus.se

+46 73-37 63 222