Förstudie
Planering
Genomförande
Avslutning
Föregående
Nästa

Ecovus AB är grundat med tanken att byggnation skall vara effektivt genomtänkt redan i projekteringsstadiet.

 
Denna idé tjänar syftet att underlätta den efterliggande byggnationsprocessen genom att i största möjliga utsträckning klarlägga de faktiska kostnader som medföljer byggnationen. På så sätt arbetar vi effektivt emot att minimera tillkommande kostnader på grund av ändringar till & avvikelser (ÄTA) gentemot våra kunder.

Du kan inte göra dagens arbete med gårdagens metoder och fortfarande vara kvar i affärerna i morgon

Zig Ziglar

Vårt mål är att vara prisvärda och värdeskapande, vi är utvecklingsbenägna och vill driva på utvecklingen i byggbranchen, inte åka med.

Kontakta oss via nedan formulär för mer information om hur Ecovus kan hjälpa dig lyckas med ditt byggprojekt.

Alexander Sköld

E-mail: alex@ecovus.se
Tel: +46 70-653 77 94

Robert Gebl

E-mail: robert@ecovus.se
Tel: +46 73-37 63 222

Vi är med i alla stadier!

Förstudie, planering, genomförande och avslutning

Vi bistår med:

Projektledare, personal, mål, tidsplan, milstolpar och budget

Flexibel arbetskraft

Med eller utan verktyg, med eller utan bil, med eller utan platsledning.
Alla personal har id06 och SSG samt all nödvändig skyddsutrustning och nödvändiga utbildningar, så som
Heta arbeten
Säkra lyft
Liftkort
Truckkort/teleskopslastare

Konsultarbeten

Vi är i förstadiet behjälpliga med layouter i lokaler för att strukturera upp och effektivisera ytan på bästa sätt. Och på så sätt sänker vi kommande byggkostnader och driftkostnader.

Vi kan bistå med a-ritningar och senare k-ritningar.

Vi tar fram en arbetsplan med momentbeskrivning.