Om oss

Ecovus – forward thinking

Vilka är Ecovus?

Ecovus AB är grundat med tanken att byggnation skall vara effektivt genomtänkt redan i projekteringsstadiet.

Denna idé tjänar syftet att underlätta den efterliggande byggnationsprocessen genom att i största möjliga utsträckning klarlägga de faktiska kostnader som medföljer byggnationen. På så sätt arbetar vi effektivt emot att minimera tillkommande kostnader på grund av ändringar till & avvikelser (ÄTA) gentemot våra kunder.

“Wrong is wrong, even if everyone is doing it. Right is right, even if no one is doing it” – William Penn

Vårt mål är att vara prisvärda och värdeskapande, vi är utvecklingsbenägna och vill driva på utvecklingen i byggbranchen, inte åka med.