Konsultarbete

Vi hjälper till innan, under eller efter processen.

Inget projekt är det andra likt

Vårt mål är att vara prisvärda och värdeskapande, vi är utvecklingsbenägna och vill driva på utvecklingen i byggbranchen, inte åka med.

Alla projekt skiljer sig ifrån varandra, så därför skräddarsys varje projekteringsstrategi för varje enskilt projekt. Det kan handla om en mängd olika saker så som:

Projektledning när du behöver hjälp

Vi kan hjälpa till i alla stadier. Förstudie, planering, genomförande och avslutning. Vi bistår med projektledare, personal, mål, tidsplan, milstolpar och budget.

Vi erbjuder projektledningstjänster för att hjälpa dig att planera, organisera och genomföra dina projekt på ett strukturerat och effektivt sätt. Genom att anlita oss i en del av projektet får du tillgång till en erfaren projektledare som säkerställer att projektet levereras enligt kraven och inom budget. Vi vill att du och ditt företag ska uppnå dina mål och maximera din framgång genom att leverera bra resultat.

Flexibel arbetskraft

Fördelar med att hyra flexibel arbetskraft inom inkluderar möjligheten att anpassa personalstyrkan till projektbehoven, möjligheten att snabbt anställa erfaren personal för specifika projekt som kan vara säsongsbaserade, ökad produktivitet och effektivitet.

Med eller utan verktyg, med eller utan bil, med eller utan platsledning. Alla personal har id06 och SSG samt all nödvändig skyddsutrustning och nödvändiga utbildningar, så som heta arbeten, säkra lyft, liftkort och truckkort/teleskopslastare.

Projektledning under hela processen

Vi erbjuder även projektledning under hela processen. En projektledning från början till slut är bra för att säkerställa en strukturerad och framgångsrik projektgenomförande. Våra projektledare tar ansvar för att skapa en tydlig plan, övervaka projektets framsteg, hantera risker och utmaningar, och se till att kommunikationen mellan alla projektmedlemmar är öppen och tydlig under hela processen.

Övriga konsultarbeten

Vi är i förstadiet behjälpliga med layouter i lokaler för att strukturera upp och effektivisera ytan på bästa sätt. Och på så sätt sänker vi kommande byggkostnader och driftkostnader.

Vi kan bistå med a-ritningar och senare k-ritningar. Vi tar fram en arbetsplan med momentbeskrivning.

Kontakta oss

Kontakta oss via nedan formulär eller direkt till info@ecovus.se för mer information om hur vi kan hjälpa dig att lyckas med ditt nästa byggprojekt. 

Alexander Sköld

alex@ecovus.se

+46 70-653 77 94

Robert Gebl

robert@ecovus.se

+46 73-37 63 222